- فروشگاه ندای سلامت با طبیعت نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا
نرم افزاهای طب سنتی گوشی های موبایل اندروید عضو خبرنامه تلگرام ما شوید اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی دانلود اپلیکیشن های اندروید گوشی ندای سلامت
قابل توجه دوستداران طب سنتی ، سایت ندای سلامت با طبیعت در جهت گسترش فرهنگ طب سنتی و بالا بردن آگاهی عمومی نرم افزارهای مرتبط این دانش مفید راتقدیم میدارد تلفن همراه پشتیبانی نصب نرم افزار: 09123382295 تلگرام پشتیبانی بعداز نصب نرم افزار:https://telegram.me/nedayesa مهندس سید رحمت الله انصاری

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا
نسخه دوم
نسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .
فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطبفهر ست عناوین نرم افزار کتاب چهارم

 •  تبها به طور عام 
 • پيش بيني حال بيمار از پيشدرآمدها 
 •  ورم و جوش 
 •  گسستگي پيوندها به جز شكست و بست 
 •  شكسته بندي 
 • بحثي مختصر و مفيد در باره سمها 
 • آرايش و پيرايش 
 •  لغت نامه طب سنتی
 • فهرست موضوعات عناوین کتاب چهارم قانون در طب:
 •  تبها به طور عام 

تب چيست؟
انواع مختلف حالات تب
تن پذيراي تب
مراحل حالات تب
چگونگي و مراحل بيماري
علائم تب بيمار
سبب هاي طولاني شدن دوران تب
تبهاي روزانه به طور عموم
تشخيص تب هاي روزانه
علائم تب روزانه
درمان تب روزانه به طور كلّي
انواع تب روزانه
تب اندوهي و درمان
تب همي يا اهتمامي
تب فكري
تب خشمناكي و درمان آن
تب روزانه ناشي از بي خوابي
تب خواب و تنبلي
تب شادي
تب ترسيدن
تب خستگي
تب ناشي از پاك سازي
تب ناشي از درد
تب پيامد غش كردن
تب گرسنگي
تب ناشي از تشنگي
تب آوردني هادر بدن
راه بنداني که سبب تب مي شود؟
تب لتانباني و پرخوارگي
تب ورمي
تب چرک و زبري بدن
تب گرما
تب خشكي از سرما
تب خشكي بدن كه از آب باشد
تب ناشي از شراب نوشي
تب ناشي از تغذيه
عفونت چيست و چگونه پديد مي آيد
تغييرات نبض در حالت تب هاي عفوني
نشاني هاي تب عفوني
تب مليله چيست ؟
تب عفوني حالات گوناگون دارد
نشاني هاي تب هميشگي
همكاري و جدائي تب هاي عفوني
تب نوبه يك اندر ميان
نشاني از روي آورهاي تب
توضيح اصطلاحات ويژه به تب
درمان تب عفوني به طور كلي
غذاي تبداران عفوني
اسكنجبين
آبجو و تغذيه بيماران
درمان تب هاي حاد
غذاي بيمارتب هاي حاد
روي آورهاي پيامد تب شديد
تب و لرز شديد
تعريق شديد در حالت تب
خونريزي شديد بيني بيمار تب دار
تدبير استفراغ شديد در حالت تب
اسهال تبداران
تب و تشنگي
خواب آلودگي تبدار
سر سنگيني تب دار
بي خوابي تبداران و غيرتبداران
احساس درد شكم
زبري و چسبندگي زبان
عطسه متوالي
سردرد در حالت تب
سرفه تبداران
بي اشتهايي تبداران
زبان باردار
غش كردن تبدار
تنگ نفسي تبدار
افسردگي زياد تبدار
دشواربلعي تبدار
دست و پا سرد شدن تبدار
تب صفرايي به طور كلي
تب سوزان و درمان آن
تب عفوني خوني ودرمان آن
تب بلغمي و مراحل درمان آن
تب غشي خلطي
تب غشي دقي نازک
تب روزانه و تب شبانه
مراحل درمان تب بلغمي
مراحل درمان تب ططرطاوس
تب هاي نوبتي ديگر
تب دِق و مراحل درمان آن
تب دق پيري و مراحل درمان آن
تب هاي وبايي و شبه وبايي
بيماري آبله
بيماري سرخک
غذا ونسخ آبله يا سرخک
روي آورهاي آبله و درمان آن ها
درمان اثر قرحه وآبله روي پوست
تب هاي ورمي
تب هاي تركيبي(شطرالغب)
2-پيش بيني حال بيمار از پيش درآمدها
بحران چيست ؟
نشانيهاي بحران به طور عموم
نشاني هاي عمومي و خصوصي بحران
نشانيهاي بحران همراه عرق كردن
نشانيهاي بحران ادراري
نشانيهاي بحران مدفوعي
بحران از راه زِهدان
بحران از راه خونريزي رگ هاي مقعد
بحران انتقالي
نشانيهاي بحران خراجي
شرح احوال خراج بحراني
تشنج از اثر بحران
لرزش تب بحراني
نشانيهاي بحران خوب
گزارش از بحران بد
نتايج بحران بد
نشانيها و نتايج پختگي ماده بيماري
نشانيهاي به طور عام
نشانيهاي خوب
نشانيهاي بد
نشاني از سيما و رنگ بيمار
نشانيها از سردرد
نشان از حواسّ بيمار
نشانيها از چشم
نشانيها از بيني
نشانيها از گوش
نشاني از دندان و دهان
نشاني از زبان و اطراف آن
نشاني از گلو و مري
نشانيهاي حاصل از معده و دهانه معده
نشانيهاي موجود ازتنفس بيمار
نشاني از رگها
نشانيها از سستي بدن بيمار
دراز كشيدن بيمار
نشانيها از پوست
نشاني از شكم و اطراف آن
نشاني از مقعد
نشاني از ذكر و بيضه
نشاني از زِهدان
نشان از دست و پا
نشاني از خواب و بيداري
نشان از كار دست
نشان از احساس درد
نشان از صدا و خاموشي
نشان از هوش
نشان از حركات
نشاني از اوهام
نشاني از خميازه
نشاني از رو يا
نشان از اشتها و تشنگي
نشان از يرقان
نشان از ورمها
نشان از شكل جوشها
نشان از لرزش تب
نشاني از تخليه
نشان از عرق
اندامان عرق زا
اوقات عرق كردن
نشاني جستن از عرق
نشانيها از نبض
نشاني از خونريزي بيني
نشان از چگونگي خونريزي بيني
نشان از عطسه
نشان جستن از مدفوع
نشان از رنگ مدفوع
نتيجه گيري از قَي
نشان از رنگ قَي كرده
نشان از ادرار
ادرارازحيث چندي
ادرار كم مايه
تيره رنگي وپرمايگي ادرار
ادرار سفيد در بيماريهاي حاد
ادرار سياه در تبهاي شديد
ادرار سرخ
ته نشين ادرار
نشاني از ادرار به طور عام
عمل ادرار كردن
ادرار بد و ناپسند
نشان از بيماريها به طور كلّي
نشان از طولاني شدن بيماري
نشان از بحران و غير بحران
برگشتن بيماري
نشان از برگشتن بيماري
سببهاي مرگ
مرگ در اثناي حالات تب
مرگ بدون بحران
تازه از بيماري برخواستگان
دستورالعمل براي نوشفايافته
رژيم غذايي نوشفايافته
حركتهاي بيماري
شروع بيماري و برآورد روز بحران
سر وقتهاي بحران
روزهاي بحران نسبت به يكديگر
روزهاي ميانگين در بحران
روزهاي بحراني وسط
روزهاي خوب و بد براي بحران
روزهايي كه اصلاً بحراني نيستند
روزهاي آژير بحران
شناسايي بحران نامعلوم
روز بحران و نوع بيماري
3- ورم و جوش
ورم و جوش گرم مزاج و فاسد
منشاء ورم و جوش
فلغموني؟
درمان فلغموني
حمره و انواعش
درمان حمره
جوش مورچگي
درمان جوش مورچگي
درمان جوش مورچگي گاوَرسي
جوش اخگري و آتش پارسي
درمان جوش اخگري و آتش پارسي
تاول و حبابي
درمان تاول حبابي
جوش شري كهير
درمان شري
خوره و فاسد شدن اندام
درمان خوره و فاسد شدن اندام
طاعون يعني چه ؟
درمان طاعون
ورمهاي حاد غده اي
خراج گرم
نشاني از پختگي خراج
خراج ناپيدا
پختگي ورم ناپيدا
نشان از تَرَكيدن
درمان خراج پديدار
رسانيدن ورم خراج
خراج بعد از رسيدن
تركاننده‌هاي خراج
خراجهاي دروني
دملها ؟
درمان دمل
توثه يا توت
درمان توثه
ورم سرد و امثال آن
ورم بلغمي
ورم سودايي
ورم بادي يا ورم هيجاني
ورم بلغمي سست
درمان ورم بلغمي سست
ورم سلع
درمان سلع
ورم غده اي
درمان ورم غده اي
جوش هاي غده اي
درمان ورم فوجِثلا
ورم خنازير
درمان خنازير
ورم سخت سقيروس
سبب پيدايش ورم سقيروس چيست ؟
درمان سقيروس
سخت شدن مفاصل
ميخچه ؟
درمان ميخچه
ورم سرطاني
ورم سرطان و ورم سقيروس
انواع ورم سرطاني
چرا اين نوع از ورم را سرطان ناميده اند
درمان ورم سرطان
ورم بادي و باد كردگي ماهيچه
درمان ورم بادي و باد كردگي
كرم مدينه
درمان كرم مدينه اي
جذام چيست و سبب آن كدام است؟
نشاني هاي جذام
درمان جذام
4- گسستگي پيوندها به جز شكست و بست
زخمها به طور خلاصه
زخمها ؟
درمان زخم ها به طور كلي
داروهاي درمان زخم
داروي روياننده گوشت
داروهاي جوش دهنده
داروي پايان دادن زخم
داروي خورنده
شق كردن زخم
زخم دردناك ورم
فرو نشاني ورم
درمان زخم هاي دروني
بستن زخم
داروهاي جوشكاري زخم
مهرگذارها بر زخم
نسخه مرهم كتان
روياننده گوشت در زخم
شكستگي در سر
درمان صدمات بدن
شكاف و گسستگي
درمان شكاف در وسط ماهيچه
باندپيچي
افتادن و صدمه ديدن
وثي (ازجادررفتن اندام)
پوست اندازي(سحج)
پيامد فرو شد ن چيزي در بدن
بركشنده هاي خليده در بدن
سوختن با آتش
درمان سوختگي با آتش
سوختگي با آب داغ
خونريزي؟
دستور درمان خونريزي
قرحه چيست ؟
قَرحه چندين نوع دارد
بدن ها و قرحه
قَرحه از چه سببي فاسد مي شود؟
دستورات درمان قرحه
درمان قرحه صديدي
درمان قرحه پليد
درمان قرحه غار و کرمو
درمان قرحه خوره اي غيرعفوني
درمان قرحه متعفن و پليد
درمان قرحه سخت و خيروني
درمان قرحه هاي ناسور
درمان گوشت زايد بر زخم
برگشتن قرحه
اثرات قرحه و زخم
درمان گسستگي در پي رگ
درمان زخم و ورم در پي رگ ها
ورم پي رگ زخمي
كوفتگي و از جا تكان خوردن پي رگ
سفتي و پيچش پي رگ
بيماري استخوانها
خاربادي و فاسد شدن استخوان
نشاني هاي فاسد شدن استخوان
درمان استخوان فاسد
پوست فاسد استخوا ن
پاره هاي استخوان باقي مانده
داروي استخوان شكسته
5- شكسته بندي
از جا بركندگي
نشانيهاي بركندگي استخوان
درمان بركندگي وتكان خوردگي
از جا در رفتن آرواره
دستور جاانداختن آرواره
از جا در رفتن استخوان چنبر
بركندگي منكب يا دوش
نشاني هاي دررفتگي بند بالايي بازو
درمان دررفتگي استخوان بالايي بازو
در رفتن شانه از جاي خود
دررفتگي آرنج
درمان در رفتگي آرنج
دررفتگي مچ دست
دستورجاآوردن بند دررفته مچ
ازهم جدا شدن استخوان مچ
درمان در رفتن انگشت
لغزش و دررفتگي مهره
نشاني هاي دررفتگي مهره
درمان دررفتگي مهره
دررفتگي دنبالچه
دررفتگي بند سرين
نشاني هاي دررفتگي ران
درمان دررفتگي ران
دررفتگي بند زانو
درمان دررفتگي زانو
دررفتگي كشكک زانو
دررفتگي بند پاشنه و قوزک
دررفتگي استخو ان هاي پا
مفهوم شكستن استخوان
شكسته بندي استخوان
دستورهاي اساسي در شكسته بندي
سفارش هايي به شكسته بند
وضعيت بند آورده
باند شكسته بندي
بالشتک
طرز باندپيچي به تفصيل
جبيره (تخته بند ها )
به كار بردن جبيره يا تخته بند
شكستگي و زخم با هم (شكستگي باز)
دوباره شكستن
درمان شكستگي و غيره
سفت گردانيدن پينه استخواني
اصلاح پينه زياد از حد
دستورات درمان پينه
درمان پينه سست شده
استعمال آب گرم و روغن
غذا و داروهاي تناولي استخوان شكسته
داروهاي تناولي كسته استخوان
شكستگي كاسه سر
نحوه شكستن استخوان جمجمه؟
بريدن استخوان در كاسه شكسته سر
درمان ورم هاي گرم
درمان شکستگي آرواره فک فوقاني
درمان شكستگي بيني
درمان شكستگي چنبر (ترقوه)
باندهاي چنبر شكسته
شكستگي شانه
درمان شكستگي استخوان سينه
درمان دنده شكسته
مهره شكسته
شكستگي بازو
شكستگي زند
شكستگي مچ دست
شكستن انگشت ها
شكستگي استخوان سرين
شكستن ران
شكستگي كاسه زانو
شكستگي در ساق
شكستگي قوزك پا
شكستگي پاشنه
شكستگي انگشتان پا
6-بحثي مختصر و مفيد در باره سمها
مار مورذوطيس و مواعروس
مار سيسير
مارهاي بسيار بزرگ
اغازينمون و سير
اژدهاي آبزي
سموريا و طروغورون
درمان گاز گرفتگي انسان و چارپا
گاز گرفتن انسان
گاز گرفتن سگ اهلي و گرگ و امثال آن ها
سگ هار ، گرگ هار، راسوي هار
در هاري تغيير مزاج از چيست ؟
سگ هار گزيده
چه سگي گاز گرفته است ؟
درمان زخم ناشي از گاز گرفتن سگ هار
داروهاي تناولي در درمان سگ هارگزيده
داروهاي تركيبي در درمان سگ هارگزيده
داروهاي گذاشتي و ماليدني و غيره
طرزآب خوراندن به بيمار
زخم ناشي از حيوانات درنده
تمساح
ميمون
گربه
راسو
موغالي
درمان نيش كژدم
مهره هاي دم كژدم
پيامدهاي نيش كژدم
درمان نيش كژدم
درمان جاي نيش كژدم جراره
درمان سم نيش رتيل زده
نيش رتيل و اثراتش به طور عام
درمان نيش رتيل
درمان نيش انواع حشرات موذي
تارتنک
چهار آرواره ها
موغرنينا
شپش نسر
شپشه (طبوع يا مهره گل)
زنبورها
زنبور عسل
مورچه بالدارو شبيه آن
ماترنگ و چلپاسه
هزارپا
سمندر
سقولوقندر بياباني و دريايي
كژدم دريايي
تارتنک دريايي
قورباغه سرخ دريايي
حشرات سام آبزي به طور عموم
عوارض مسموميت قرون السنبل
عوارض مسموميت قونيون
عوارض مسموميت فَربِيون (شيرگياه شيرسگ)
عوارض مسموميت شيرگياهان
عوارض مسموميت سقمونيا (محموده)
عوارض مسموميت مازريون و خاماليون (هفت بند)
عوارض مسموميت خرزهره
عوارض مسموميت بلادر (حب الفهم انقرايا)
عوارض مسموميت كبيكه
وارض مسموميت مويزَک
عوارض مسموميت فَيجن بياباني (السداب البرّي)
عوارض مسموميت جبلاهنگ (تخم خارزرد)
عوارض مسموميت دندچيني (كرچك ختايي)
عوارض مسموميت پلخم ، خَربق سفيد
عوارض مسموميت پلخم (الكندس)
عوارض مسموميت بو ج( آذربويه و خَربق سفيد)
عوارض مسموميت خَربق سياه
عوارض مسموميت گرمدانه
عوارض مسموميت جوجادو
عوارض مسموميت كنجاده كرچك و كنجد
عوارض مسموميت جندبيدستَر
عوارض مسموميت پياز دشتي
عوارض مسموميت تاج الملوك و درونَه
عوارض مسموميت آزاددرخت
عوارض مسموميت شلتوک
عوارض مسموميت بزر گَزنه
عوارض مسموميت تُربد
عوارض مسموميت سوردبيون يا تو درنيوز
عوارض مسموميت طوبيون يا طونيون
مار تف انداز
عوارض مسموميت شراب خالص را ناشتا خوردن
عوارض مسموميت عسل بد (العسل الردي)
عوارض مسموميت مويزَك عسلي
عوارض مسموميت داروهاي گياهي سمي سردمزاج
داروهاي درمان اَفيون خورده مسموم شدن از قرار زيرند
عوارض مسموميت تاتوره (جوزماثل)
عوارض مسموميت مهرگياه يا مردم گياه (اليبروح و هو اصل اللفاج)
عوارض مسموميت دروقينون يا زيتونک
عوارض مسموميت بنگ (البنج)
عوارض مسموميت شَوكران
عوارض مسموميت تاجريزي (عنب الثعلب)
عوارض مسموميت گَشنِيز سبز
عوارض مسموميت اِسفَرزه (بزرقطونا)
عوارض مسموميت قارچ و دنبلان سمي
عوارض مسموميت تير ارمني
عوارض مسموميت ازسم مربوط به جانداران
گوشت آلاكلنگ(الذراريح)
خرگوش دريايي
عوارض مسموميت ازسم حرذون
عوارض مسموميت ازسم سالامند
عوارض مسموميت ازسم قورباغه
عوارض مسموميت ازسم قورباغه زرد
عوارض مسموميت ازسم گوشت ماهي سرد شده
عوارض مسموميت ازسم گوشت برشته
زهر ه ها و غيره
چگونه نگذاريم سم نفوذ كند؟
وسايل جذب كننده سم به خارج
داروهاي تناولي مسموم
داروهاي ماليدني برجاي نيش و گزش
بر تن ماليدني پيشگيري جانوران نيش زن موذي
داروهاي حشره كش
سم هاي كشنده حيوانات
گريزاندن مار و كژدم و غيره
درمان كک
درمان پشه
دفع بلاي موشها
مبارزه بامورچه ها
مبارزه بامگس
مبارزه با زنبورها
مبارزه با سوسک
مبارزه با موريانه
مبارزه بابيد
انواع مارها
نيش باسِلِيقوس
نشاني هاي نيش ملكه ماران
مار جرمانا
پرستومار
اسقيوس
مار تف انداز
مار شاخدار
اودروس
مار اذريس
افعي و نيش زدنش
مارهاي خون پران
مارهاي پرشي و جهشي
مار بلوطي
مار گاورسي
مار سيسطالي
مار خالدار
مار بارسطليس
مار فنجونيوس
عوارض مسموميت ازسم زهره پلنگ
عوارض مسموميت ازسم زهره سگ آبي
عوارض مسموميت ازسم سردم گوزن
عوارض مسموميت ازسم خون تازه گاو نر
عوارض مسموميت ازسم عرق چار پايان
عوارض مسموميت ازسم تخم آفتاب پرست
عوارض مسموميت ازسم شير فاسد شده
عوارض مسموميت ازسم خون جامد
خون لخته شدن در معده و مثانه
شيردر معده بندشده
گزش و نيش و حشرات موذي
پرهيز از سموم و درمان
داروهاي سمي
نشاني هاي اثر سم ها
درمان مسموميت
سنگ ارمني
عوارض مسموميت از زيبق
درما ن سم جيوه خور
عوارض مسموميت از مردارسنگ سفيد شده و سونش سرب
عوارض مسموميت از سفيداب
عوارض مسموميت از گچ
عوارض مسموميت شَنگَرف و مرگ موش
عوارض مسموم شدن از زنگار
عوارض مسموميت از سونش و ريم آهن
عوارض مسموميت از آهك و زرنيخ
عوارض مسموميت از آب صابون
عوارض مسموميت از زاج و زاج بلوري
عوارض از نوشيدن آب سرد ناشتا
عوارض مسموميت گياه بيش
7- آرايش و پيرايش (پوست و مو)
درمان ترک لب
درمان ترک پا
ترک دست
زخم بالاي دنبالچه
درمان بدبوئي پوست بدن
درمان بدبو شدن پوست بدن به طور عام
بوي زير بغل
بوي بد مدفوع و باد شكم
بدبويي ادرار
درمان شپش و رشک
درمان لاغري بدن
زيان چاقي زياد
لاغر شدن
لاغر كردن تک اندام
چاق كردن تک اندام
درمان عقربک ناخن
درمان گوش موش ناخن
تشنج، كج شدن و برکنده شدن ناخنها
چگونه ناخن خوب را جايگزين ناخن بدشكل كنيم ؟
مراعات لازم براي باز روييدن ناخن
درمان لكه سفيد بر ناخن
درمان زردي ناخن
درمان كوبيدگي ناخن
خون مردگي زيرناخن
مو چيست و چگونه پديد ميآيد؟
از ميان رفتن مو
نگهداري و حفاظت موي سر
نگهداري موي ابرو
دراز شدن و رشد مو
روياننده مو
داءالحيه و داءالثعلب
درمان بيماري داءالثعلب
داروي ستردن مو يا واجبي
مو نروييدن
تغييرات در مو
موي جوان و پير
دير سفيد شدن مو
داروي هاي طبيعي رنگ مو
استعمال حنا و وسمه
كدام وسمه ها خوب هستند؟
رنگ خرمايي و غيره مو
سفيد كردن مو
دفع گزند رنگ مو
شوره سر
درمان شوره سر
بدشکل شدن پوست
زيبايي پوست بدن
زدودن اثر زشت و سياه بر پوست
درمان اثر قرحه وآبله روي پوست
درمان خون مرده، کک مك روي پوست
در باره خال کوبي و درمان آن
درمان سرخي غيرطبييعي پوست
بهک و برص پوست
آياپيسگي سياه و سفيد هر دواز يك گوهرند؟
نشاني هاي بهک
درمان بهک سياه
درمان بهک سفيد
رنگ آميزي جاي پيسگي
درمان پيسگي سياه
جوشهاي پوست
جوش سعفه
درمان سعفه
درمان جوش هاي شيري
گري از چه به وجود مي آيد؟
درمان گري پوست
درمان خارش خشک
درمان جوش حصف(عرق جوش)
درمان جوش بنات الليل
درمان زگيل پوست
درمان شاخ مانندهاي پوست
درمان موضع ترک پوست
درمان ترک پوست به طور عام
راهنمای کار با نرم افزار

بعداز کلیک روی دکمه عنوان گسستگی پیوند بافت ها شکل فوق لیست موضوعات مربوط به عنوان باز خواهد شد شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

شکل فوق محیط مربوط به موضوعات گسستگی پیوند بافت ها را نمایش میدهد و همانطور ملاحظه میفرمائید بالای صفحه نام عنوان نمایش داده میشود، اکنون برای اینکه شرح هر موضوع نمایش داده شود میتوانید روی موضوع مورد نظرتان در لیست کلیک کنید شکل ذیل را ملاحظه فرمائید.

راهنمای جستجو
شکل ذیل در بالای لیست موضوعات عنوان ، کادری وجود دارد که این محل مربوط جستجوی موضوع مورد نیازکاربر ازلیست است و بنابراین کاربر میتواند با تایپ یک و چند کلمه موضوع مورد نیاز خود از لیست پیدا کند

درصورتیکه موضوع از اجزاء داخل لیست نباشد کاربر میتواند جهت تکمیل جستجو روی دکمه سمت راست کادر کلیک نماید تا جستجوی کامل برای یافتن مطلب مرتبط با عنوان گسستگی پیوند بافت ها پید اشود شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ketabchehar-ghanoon-teb_736295_7417.zip65.6 MB

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئیمفردات داروئیلغت نامه طب سنتیفهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب شکل یک فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اولعلم طب و ارکان طبیعیعلل و علائم بیماری هابهداشت و پیشگیریبیماری های عمومی و درمانلغت نامه طب سنتی (این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید . فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند 1- ترياقها و معجونهاي بزرگ 2 - ِاَيارجها (معجونهاي مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب چهارم  تبها به طور عام پيش بيني حال بيمار از پيشدرآمدها  ورم و جوش  گسستگي پيوندها به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئیمفردات داروئیلغت نامه طب سنتیفهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب شکل یک فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اولعلم طب و ارکان طبیعیعلل و علائم بیماری هابهداشت و پیشگیریبیماری های عمومی و درمانلغت نامه طب سنتی (این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید . فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند 1- ترياقها و معجونهاي بزرگ 2 - ِاَيارجها (معجونهاي مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزار جامع قانون در طب سینا

نرم افزار جامع قانون در طب سینا     نرم افزار شامل پنج جلد كتاب اول تا پنجم كتاب قانون در طب سينا باترجمه فارسي دكتر عبدالرحمن شرفكندي به انضمام تصاوير مرتبط با مفردات و مركبات و ساير مطالب ... اين نرم افزار با اقتباس از كتاب ارزشمند قانون طب سينا طراحي و با دقت و تلاش چند ساله تيم متخصص و حرفه اي ايجاد و آماده بهره برداري براي كليه اقشار جامعه كه به سلامت خود و خانواده اعتقاد دارند توصيه ميشود . نرم افزار قانون در طب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزاربازی پازل تصاویر

نرم افزاربازی پازل تصاویر نرم افزار پازل تصاویر را برای تقویت حافظه و سرگرمی شما تهیه کردم و شما با  نصب این افزار در ویندوز خود در مواقع بیکاری هم میتوانید  سرگرم شوید و هم حافظه خود را تقویت کنید شما قادر خواهید در این نرم افزار علاوه به کارگیری تصاویر داخلی از تصویرهای خارجی هم استفاده کنید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید ضرورت آشنائی و شناخت کلی با شکل و تصویر ، خواص و کاربرد و منافع و زیان گیاهان داروئی برای انسان تصمیم به طراحی و تولید نرم افزاری گرفتیم با رابط کاربری آسان و کاربرد آموزشی فوق العاده زیبا و کاربردی که کاربر بتواند با یک نگاه هم با شکل گیاه آشنا شود و هم با کلیات منافع و ضررهای آن ، استفاده از این نرم افزار برای کلیه اقشار با هر گروه سنی پیشنهاد میشود سایت ندای سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سیناقانون در طب   یکی از کتابهای   ابن سینا   در زمینه ٔ پزشکی‌است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. اصل کتاب به   زبان عربی   نوشته شده‌است و   عبدالرحمن شرفکندی   در دهه‌های ۴۰ و ۶۰ شمسی، آن را به   زبان فارسی   ترجمه کرده‌است . این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌تری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی   ذخیره ٔ خوارزمشاهی   کتابی‌است به   زبان فارسی   در پزشکی نوشته ٔ   اسماعیل جرجانی. آغاز تألیف آن ۵۰۴ قمری بوده‌است. کتاب تقدیم به قطب‌الدین خوارزمشاه است. ذخیره ٔ خوارزمشاهی بزرگ‌ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که تا بدان تاریخ نوشته می‌شد. جرجانی خود در باب تفصیل کتاب در مقدمه ٔ اثر گوید: و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آنکه قصد کرده آمده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی   طب اسلامی با توجه به اینکه انسان ساحت ها و ابعاد مختلفی دارد، دانشمندان علوم مختلف هریک بعد خاصی از ابعاد آدمی را تحقیق و مطالعه میکنند. اکنون این سوال پیش می آید که هریک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا میتوان هریک از ساحات وجود انسان را بدون درنظر گرفتن سایر ساحت ها مورد مطالعه قرار داد؟بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و مراتب وجودی انسان با همه کثرات آن به وجود واحد، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی      تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.   - اجام : بمعنی نی زار است .  2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد .  3- اصل : یعنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است  انگشت پيچ سقز بنه درمان خلط خوني معجون ارسطوماخس درمان سل و قرحه ريه داروي درمان قلب ناتواني معده درمان درد مفاصل و نقرس بيماري روباه رنگ سياه مو پيمانه اوزان داروها ساهر پيمانه و اوزان داروها يوحنا درمان سردرد نسخه يک چشم  و درمان بيماري هاي آن بيماريهاي گوش قرحه بيني و درمان آنها دندان و هرچه مربوط به دندان است ذبحه وخفگي ها زبان كوچكه و لوزتين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی     دراین نرم افزار شما  با شرح فهرست موضوعی عناوین ذیل اشنا خواهید شد و با آگاهی و ارتقاء اطلاعات سلامت تن و روان به سلامت و شادابی خواهید رسید . مواد موثر در گیاهان داروئی، آمینو اسید ها ، پروتئین ها،واژه نامه پزشکی  داروئی و با امکانات جستجو، ویتامین ها ، مواد معدنی ، مکمل های غذائی،مفردات گیاهان داروئی با تصاویر و خواص آنها ،شگفتی های جدید درمانی و تذکرات مفی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان