- فروشگاه ندای سلامت با طبیعت نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا
نرم افزاهای طب سنتی گوشی های موبایل اندروید عضو خبرنامه تلگرام ما شوید اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی دانلود اپلیکیشن های اندروید گوشی ندای سلامت
قابل توجه دوستداران طب سنتی ، سایت ندای سلامت با طبیعت در جهت گسترش فرهنگ طب سنتی و بالا بردن آگاهی عمومی نرم افزارهای مرتبط این دانش مفید راتقدیم میدارد تلفن همراه پشتیبانی نصب نرم افزار: 09123382295 تلگرام پشتیبانی بعداز نصب نرم افزار:https://telegram.me/nedayesa مهندس سید رحمت الله انصاری

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا
نسخه دوم
نسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .
فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب

شکل یک

 • فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اول
 • علم طب و ارکان طبیعی
 • علل و علائم بیماری ها
 • بهداشت و پیشگیری
 • بیماری های عمومی و درمان
 • لغت نامه طب سنتی (این لغت نامه از ضمائم نرم افزار است ودر پنج جلد کتاب قانون قرار داده شده وشامل حدود هفت هزار لغت با شرح کامل لغات است) 

شکل یک محیط نسخه دوم نرم افزار کتاب اول قانون در طب را نمایش میدهد.
فهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب اول قانون در طب :
علم طب و ارکان طبیعی شامل موضوعات ذیل است


علم طب
هدف علم طب
سنجش علل
دامنه علم طب
ارکان چهارگانه
خاك
آب
هوا
آتش
مزاج
مزاج معتدل
مزاج نامعتدل
مزاج نا معتدل مركب
مزاج اندام ها
اندام هاي گرم مزاج
اندام هاي سرد مزاج
اندام هاي مرطوب مزاج
اندام هاي خشك مزاج
مزاج گروه هاي سنتي
اخلاط چهارگانه
خلط خون
خلط بلغم
خلط صفرا
خلطصفراي غيرطبيعي
خلط سودا
غضروف
اندامها و انواع آن
عصب
اعصاب خاجي
اعصاب مغز و گذرگاه آن ها
عصب دنده هاي كمر
عصب مهره هاي قفسه سينه
علت پيدايش خلط ها
جنس قوا
قواي كارفرما
قواي حياتي
كنش ها ي بدن
ماهيچه هاي سر
ماهيچه ، عصب ، وتر و زردپي
ناخن ها
نيروي مدركه ظاهري
نيروي مدركه باطني
قواي نفساني حركت دهنده
نيروهاي مدركه نفساني
اعصاب نخاعي گردن
ستون پشت
تعريف شريان ها
شريان پايين رو
دو شريان سبات
شريان بالارو
شريان آئورتي
تشريح انگشتان
ماهيچه هاي پلك
تشريح استخوان هاي آرواره و بيني
تشريح بيني
تشريح دندان ها
تشريح مفصل آرنج
تشريح بازو
تشريح كتف
تشريح ماهيچه هاي كره چشم
ماهيچه هاي آلت تناسلي مرد
ماهيچه هاي انگشتان دست
ماهيچه هاي انگشتان پا
ماهيچه هاي آرواره زيرين
ماهيچه هاي بازو
ماهيچه هاي بيضه ها
ماهيچه هاي بيني
ماهيچه هاي گردن و پس گردن
تشريح ماهيچه هاي گونه
تشريح ماهيچه هاي حنجره
ماهيچه هاي لب
ماهيچه هاي مقعد
ماهيچه هاي مثانه
ماهيچه هاي مچ
ماهيچه هاي پشت
تشريح ماهيچه صورت
ماهيچه هاي ران
ماهيچه هاي ساعد
ماهيچه هاي شكم
ماهيچه هاي سينه
تشريح ماهيچه هاي زبان
ماهيچه هاي ساق و زانو
ماهيچه هاي حلق
ماهيچه مفصل پا
تشريح مچ
تشريح مهره هاي كمر
ماهيچه هاي استخوان لامي
مهره هاي قفسه سينه
تشريح استخوان هاي كف دست
تشريح استخوان هاي لگن
تشريح استخوان ران
تشريح استخوان ساق پا
تشريح مفصل زانو
تشريح قدم / مچ پا تا انگشتان
گفتار مختصري در باره فوايد پاها
تشريح گردن
تشريح مهره ها
تشريح ساعد
تشريح دنده ها
تشريح استخوان جناغ سينه
تشريح استخوان چنبر / تَرقُوه
فايده ستون پشت
وريدهاي دست
وريد جوف پايين رو
2-علل و علائم بیماری ها شامل موضوعات ذیل است .

 

بهداشت آب
آفتاب زدگي
علائم احتباس
نشانه هاي باد در بدن
نشانه هاي بند آمدگي ها
علائم بيماري
حالات وضعيت بيمار
نشانه هاي امتلاء (پرشدگي)
علائم بيماري هاي منفرد و مشترک
علائم ناقص الخلقه ها
حالات غير عادي گوهر بدن
عامل ورم
كليات در باره عرَض ها
اثر ورم بر نبض
آثار درد
اثر غذا و آشاميدني ها بر نبض
آسايش (ترويح)
عوامل ماسکه بدن
عوامل آسماني
عوامل موثر بر نبض انسان
عوارض ناشي از حركات نفساني
علائم از هم گسستگي
بادهاي درد زا
اثر باد جنوب
اثرات باد مغرب
اثرات باد مشرق
بدشكلي بدن
اثرات باد شمالي
آزمايش مدفوع
كيفيت مدفوع و قوام آن
رنگ مدفوع
عوامل بهم رسان
بيداري
بيماري چيست ؟
بيماري ها به طور كلّي
بيماري هاي مركب
بيماري هاي اندازه دو گونه اند
بيماري هاي بهاري
بيماري هاي گسستگي آور
بيماري پائيزي
بيماري وكيفيت واختصاصات سال
بيماري تابستان
بيماري زمستان
چيرگي بلغم
چيرگي خون
چيرگي صفرا
چيرگي سودا
درد ناشي از حركت
عوامل ايجاد درد
درد ناشي از اخلاط بد
عوامل دردها
عوامل بركندگي و دررفتگي
دستور گرفتن نبض بدن
احتباس
علل و اسبات بيماري
علل سابق بيماري عبارتند از
علت قرحه
نشانه هاي اعتدال مزاج
فصول و شرح آن ها
فصول چهارگانه سال
فزوني استخوان و غده ها
علل پديده هاي هاي جسمي
اثر خور اک و نوشيدني ها
حركات غيرطبيعي بدن
عوامل جدايي انداز
موجبات گستگي پيوندها
موجبات گشاد شدن مجاري
جوش ها
گزينش مسكن
هواي گرم
حالات انقباض
حمام
فوايد و مضرات گرمابه
آب هاي شبي و زاجي
تاثير حر كت و آرامش
هواي خوب
هواي آلوده
هواي مرطوب
هوا و تاثيرات آن
هواي خشک
هواي سرد
عوامل كم و كاستي در بدن
كيفيت مدفوع و قوام آن
خواب
تاثير خواب و بيداري
اثر خواب و بيداري بر نبض
عوامل خشكي بخش بدن
كنش هاي اندام
مراحل كنش داروها
عوامل لذّت
اثر مناطق سردسير
اثر مناطق گرمسير
مواد اوليه ورم ها
مزاج بهار
مزاج پاييز
مزاج و طبايع
مزاج تابستان
مزاج زمستان
موجبات مفيد و غيرضروري
موجبات ورم
محيط زيست
موضع ورم
كلياتي در باره نبض
علل نبض اره اي
علل نبض بدوزن
نبض زنان باردار
نبض دردمندان
علل نبض دو ضرباني
نبض در فصول سال
نبض هماهنگ و مختلف
نبض مزاج سرد
نبض مزاج تر
نبض مزاج خشک
نبض مزاج گرم
نبض جنس مرد و زن در طول عمر
نبض طبيعي
نبض هاي تركيبي واجد نام
نبض در حالات مختلف رواني
نبض در مناطق مسكوني
علل نبض دم موشي
علل ناتواني اندام ها
پالايش (تنقيه)
رنگ مدفوع
رطوبت بخشها در بدن
عرض ها (روي آوردها)
سبب هاي نبض فترتي
سبب نبض لرزان
سبب نبض ترنجيده
عوامل صاف كننده
سردي بخش هاي بدن
علل تاثير مواد با سطح بدن
سوء هضم و امتلاء
تغيير نبض به وسيله ورم
تاثير تغيير ات هوايي
تغيير نبض بر اثر حالات غيرطبيعي
حالات تن و نوع بيماري ها
عوامل بندآمدن و تنگ شدن مجاري
طرز بررسي ادرار
شرح علائم آزمايش ادرار
رنگ ادرار
نشانه ادرار سرخ رنگ
نشانه ادرار سبزرنگ
نشانه ادرار سياه رنگ
نشانه درار سفيدرنگ
رجحان رنگ در ادرار
رقت ادرار
غلظت ادرار
تيرگي رنگ ادرار
بوي ادرار
تشخيص كف اد رار
انواع رسوب ها در ادرار
رسوب گوهر
رسوب خمير
رسوب زالوئي
كميت رسوب
كيفيت رسوب
زمان رسوب و آميزه هاي رسوب
نتيجه گيري از زمان رسوب
كميت ادرار
ادرار پخته
ادرار در مراحل عمر
ادرار زن ان و مردان
مقايسه ادرار حيوان و انسان
مواد مشابه ادرار
تشخيص به وسيله درد
تشخيص بيماري هاي دروني
تشخيص بيماري ازحالات مزاجي
تشخيص مزاج به وسيله گوشت و پيه
تشخيص مزاج از مو
تشخيص مزاج از علائم رنگ پوست
نتيجه گيري مزاج از شكل اندام ها
نتيجه گيري مزاج از تاثيرپذيري اندام
نتيجه گيري مزاج از خواب و بيداري
نتيجه گيري مزاج از كنش ها
تشخيص درد به وسيله ورم ها
تشخيص به وسيله وضع و حالت
تشخيص ورم ها
تسكين دهنده ها ي درد
تاثير شستشو ي بدن بر نبض
تاثير ورزش بر نبض
تاثير ورمها بر نبض
عوارض ناشي از باد
عوامل زميني
ورم گرم
ورم هاي غيرگرم
عوامل زبر كننده
3-بهداشت و پیشکیری شامل موضوعات ذیل است .
مسافر چه نوع آبي بنوشد؟
شستشو با آب سرد
آب و شراب
انواع ورزش
درمان بند آمدگي ها پيران
برنامه مسافرت
بهداشت سالمندان
بيماري هاي كودكان
درمان بدن هاي حساس
درمان گرم مزاجان
درمان خستگي ناشي از ورزش
درمان سرد مزاجان
بهداشت ورزشكاران
دستور برا ي مسافران فصل سرما
گرم نگهداشتن دست و پا درسفر
برنامه دريانوردان
فربه شدن لاغران
فوايد استحمام
حفظ سلامت در فصول
شستشوي و گرمابه ها
جايگزين شير مادر
دستور غذايي پيران
غذاها و گوارش آن ها
تغيير حجم دادن اندام ها
خواب و بيداري
خواب تندرستان
خستگي هاي بعد از ورزش
پيدايش خستگي
خستگي قرحه اي
خستگي هاي تمددي (كشيدگي)
تمطي و خميازه
خلقيات زن شيرده
خشكي بيش از حداعتدال مزاج
مالش و ماساژ
مالش دادن سالخوردگان
مقدار غذا
مزاج هاي بد
تري بيش از حداعتدال مزاج
موقع غذا
مواقع شروع و پايان ورزش
مراقبت ازنوزا د
در ورزش سه نكته بايد رعايت شود
نوشابه پيران
پرورش خردسالان
پيشگيري از بيماري
رنگ نباختن در سفر
رژيم غذائي تعادل مزاج
رژيم لاغري
رشته عملي طب دو بخش است
ريخت و هيات پستان
محافظت مسافران در فصل گرم
سنّ زن شيرده
شستشوي نوزاد
شير داد ن و جنباندن كودک
تندرستي و بيماري
عوارض ورزش بر جسم
روش خوابيدن
تخلخل
وعده هاي غذا
گفتار عمومي در باره ورزش
ورزش پيران
زيان استحمام
4-بیماری های عمومی و درمان شامل موضوعات ذیل است .
فصد و رگهاي دست
پيشگيري عوارض در قي
بند آوردن تخليه
بهداشت و تغذيه
داغ كردن(الكي)
درمان اسهال مفرط
درمان فسخ(پارگي)
درمان قَي مفرط
درمان ورم ها
داروي مالشي
داروهاي پخته شدن ورم
دستور و ابزار رگ زدن
اسهال و دستورهاي آن
دستور برا ي قَي كننده
اِمالَه
استعمال دارو در تداوي
رگ زدن(فصد)
فوايد قَي كردن
درمان اندام تباه شده و بريدن آن
داروهاي مسهل و قي
قَي مفرط و زيان آن
حالات داروهاي مسهل
حجامت
بيماراني که نبايد قي کنند
كميت دارو در درمان
مواقع رگ زدن
داروي مسهل بي اثر
نطول (داروي پاشيدني)
نوع دارو دردرمان
حالات و مواردي كه براي رگ زدن مناسب نيستند
رگ هاي پاكه نيشترپذيرند
اعمال بعد از رگ زدن که بايد رعايت شود
در باره شكافتن اندام
گسستگي پيوندها ، ضرب ديدگي، افتادن
درمان را از كجا شروع كنيم؟
بيماري هاي ناشي از سوء مزاج
تسكين دهنده درد
توقف تخليه (توقف خونريزي)
وقت و زمان دردرمان بيماري
زالو درماني
زمان و چگونگي تخليه بدن

 

راهنمای کار با نسخه دوم نرم افزار کتاب اول قانون در طب
همانطور که در شکل ذیل ملاحظه میفرمائید چهار دکمه آبی رنگ شکل فوق شامل عناوینی است که هرکدام از دکمه ها مربوط به عنوانی است که شامل یک لیست از موضوعات میباشد و شرح هر موضوع را میتوان با کلیک روی آن موضوع در لیست در سمت چپ لیست در کادر متن مشاهده نمود.

شکل دو
جستجوی مطلب :
درشکل ذیل دو نوع روش جستجو وجود دارد که یکی برای جستجو و یافتن فهرست موضوعی از داخل لیست میباشد و دیگر روش جستجوی کامل خارج از فهرست محیط لیست و از داخل شرح کلی موضوعات است
که اعمال این روش جستجو بایستی بعداز تایپ مطلب روی دکمه جستجو یک کلیک شود .

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ketabaval-nehaey_736237_5665.zip67.2 MB

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید . فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند 1- ترياقها و معجونهاي بزرگ 2 - ِاَيارجها (معجونهاي مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب چهارم  تبها به طور عام پيش بيني حال بيمار از پيشدرآمدها  ورم و جوش  گسستگي پيوندها به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئیمفردات داروئیلغت نامه طب سنتیفهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب شکل یک فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اولعلم طب و ارکان طبیعیعلل و علائم بیماری هابهداشت و پیشگیریبیماری های عمومی و درمانلغت نامه طب سنتی (این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید . فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند 1- ترياقها و معجونهاي بزرگ 2 - ِاَيارجها (معجونهاي مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزار جامع قانون در طب سینا

نرم افزار جامع قانون در طب سینا     نرم افزار شامل پنج جلد كتاب اول تا پنجم كتاب قانون در طب سينا باترجمه فارسي دكتر عبدالرحمن شرفكندي به انضمام تصاوير مرتبط با مفردات و مركبات و ساير مطالب ... اين نرم افزار با اقتباس از كتاب ارزشمند قانون طب سينا طراحي و با دقت و تلاش چند ساله تيم متخصص و حرفه اي ايجاد و آماده بهره برداري براي كليه اقشار جامعه كه به سلامت خود و خانواده اعتقاد دارند توصيه ميشود . نرم افزار قانون در طب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزاربازی پازل تصاویر

نرم افزاربازی پازل تصاویر نرم افزار پازل تصاویر را برای تقویت حافظه و سرگرمی شما تهیه کردم و شما با  نصب این افزار در ویندوز خود در مواقع بیکاری هم میتوانید  سرگرم شوید و هم حافظه خود را تقویت کنید شما قادر خواهید در این نرم افزار علاوه به کارگیری تصاویر داخلی از تصویرهای خارجی هم استفاده کنید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید ضرورت آشنائی و شناخت کلی با شکل و تصویر ، خواص و کاربرد و منافع و زیان گیاهان داروئی برای انسان تصمیم به طراحی و تولید نرم افزاری گرفتیم با رابط کاربری آسان و کاربرد آموزشی فوق العاده زیبا و کاربردی که کاربر بتواند با یک نگاه هم با شکل گیاه آشنا شود و هم با کلیات منافع و ضررهای آن ، استفاده از این نرم افزار برای کلیه اقشار با هر گروه سنی پیشنهاد میشود سایت ندای سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سیناقانون در طب   یکی از کتابهای   ابن سینا   در زمینه ٔ پزشکی‌است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. اصل کتاب به   زبان عربی   نوشته شده‌است و   عبدالرحمن شرفکندی   در دهه‌های ۴۰ و ۶۰ شمسی، آن را به   زبان فارسی   ترجمه کرده‌است . این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌تری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی   ذخیره ٔ خوارزمشاهی   کتابی‌است به   زبان فارسی   در پزشکی نوشته ٔ   اسماعیل جرجانی. آغاز تألیف آن ۵۰۴ قمری بوده‌است. کتاب تقدیم به قطب‌الدین خوارزمشاه است. ذخیره ٔ خوارزمشاهی بزرگ‌ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که تا بدان تاریخ نوشته می‌شد. جرجانی خود در باب تفصیل کتاب در مقدمه ٔ اثر گوید: و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آنکه قصد کرده آمده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی   طب اسلامی با توجه به اینکه انسان ساحت ها و ابعاد مختلفی دارد، دانشمندان علوم مختلف هریک بعد خاصی از ابعاد آدمی را تحقیق و مطالعه میکنند. اکنون این سوال پیش می آید که هریک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا میتوان هریک از ساحات وجود انسان را بدون درنظر گرفتن سایر ساحت ها مورد مطالعه قرار داد؟بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و مراتب وجودی انسان با همه کثرات آن به وجود واحد، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی      تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.   - اجام : بمعنی نی زار است .  2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد .  3- اصل : یعنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است  انگشت پيچ سقز بنه درمان خلط خوني معجون ارسطوماخس درمان سل و قرحه ريه داروي درمان قلب ناتواني معده درمان درد مفاصل و نقرس بيماري روباه رنگ سياه مو پيمانه اوزان داروها ساهر پيمانه و اوزان داروها يوحنا درمان سردرد نسخه يک چشم  و درمان بيماري هاي آن بيماريهاي گوش قرحه بيني و درمان آنها دندان و هرچه مربوط به دندان است ذبحه وخفگي ها زبان كوچكه و لوزتين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی     دراین نرم افزار شما  با شرح فهرست موضوعی عناوین ذیل اشنا خواهید شد و با آگاهی و ارتقاء اطلاعات سلامت تن و روان به سلامت و شادابی خواهید رسید . مواد موثر در گیاهان داروئی، آمینو اسید ها ، پروتئین ها،واژه نامه پزشکی  داروئی و با امکانات جستجو، ویتامین ها ، مواد معدنی ، مکمل های غذائی،مفردات گیاهان داروئی با تصاویر و خواص آنها ،شگفتی های جدید درمانی و تذکرات مفی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان