ندای سلامت با طبیعت

کتاب خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی قرابادین کبیر ندای سلامت با طبیعت نرم افزارهای طب سنتی برای گوشی قرابادین یا دروسازی طبیعی

اطلاعیه فروشگاه

جهت سهولت استفاده داروسازان طب سنتی ................................................................................................................................... .. از کتاب مرجع خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ......................................................................................................... .................... .... دسته بندی فهرست گذاری مطالب در مجموعه مقالات بصورت پی دی اف انجام شد استفاده این مقالات را به پژوهشگران و محققین داروساز توصیه میکنیم ............................................................................................................ ................... ... ندای سلامت با طبیعت ..................................................................................................... .............................................................................. مهندس سید رحمت الله انصاری ............................................................................................................................................... همراه : 09123382295

بخش زرعونی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش زرعونی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

ناتواني جنسي از ديدگاه طب رايج: ناتواني جنسي در مردان به فقدان نعـوظ يـا نعـوظ نـاقص وكوتاه كه شخص نتواند عمل مقاربت را تا حد اقناع ادامه دهد گفته ميشود. در فرآيند نعوظ، تحريك جنسي باعث شل شدن عضلات صاف كورپوس كاورنوزوم وعروق آلت شده وجريان خون آلت افزايش مييابد. ختلالات نعوظ ميتواند علل عروقي، نوروژنيك، خلقتي، غددي و يا روحـي روانـي داشـته باشد. اختلالات روحي رواني ميتواند عمـومي(Generalized( و يا موقعيتي(Situational (باشند. در حالت عمومي، يـا فقـدان اوليه برانگيختگي جنسي به عنوان علت مطرح است و يـا ايـن حالـت در اثـر افـزايش سـن بوجـود آمـده اسـت. در حالـت موقعيتي، يا عامل شريك جنسي مطـرح بـوده و يـا مشـكلات زمينه اي مانند استرس و انزال زودرس ناتواني را ايجاد ميكند. بيماريهاي مزمن روحي رواني چون افسـردگي نيـز مـيتواننـد عامل ايجاد ناتواني باشند.  ناتواني جنسي از ديدگاه طب سنتي(نقصان باه) مني ماده رطوبي حاصل از هضـم چهـارم اسـت كـه مـاده خوني بسيار لطيف و پخته شده به حساب ميآيد. بـراي ايجـاد نعوظ نياز به ماده رطوبي است كه قابل تبديل شدن به باد است كه اين ماده در هضم سوم بوجود ميآيد. سـبب بوجـود آمـدن آرزوي شهواني و حركات جنسي يـا بسـته بـه اوهـام و خيـال است يا به واسطه ماده ريحي اسـت كـه در هضـم سـوم يعنـي هضم عروقي ايجاد ميشود(13 ،(از ديدگاه طب سنتي شرط آن كه ارتباط جنسي صحيح بين زن و مرد شكل گيرد آنسـت كـه اعضاي رييسه يعني قلب، مغز، كبـد و اعضـاي تناسـلي سـالم باشند. اسباب ضعف جنسي يا كم بودن مني و كاهش حـدت آن، استرخا يا شل شدن آلـت و امـور وهميـه(علـت هـاي روانـي عصبي) ميباشد ( از نظر ابن سينا اسـباب ضـعف جنسي بسته به اندام درگير پنج مورد را شـامل مـيشـود؛ آلـت تناسلي، بيضه و اعضاي تناسلي، اندام رييسـه، انـدام تحتـاني و اندام مجاور خاص .(عقيلي خراسـاني در كتـاب خلاصه الحكمه ناتواني جنسـي را در دو دسـته كلـي ناشـي از ضعف شهوت و يا به واسطه استرخاي آلت طبقه بنـدي كـرده است(10 ،(لاغري و ضعيفي بدن، كـاهش منـي، سـكون و بـي حركتي مني، نداشتن نزديكي براي مـدت طـولاني، كراهـت از عمل جنسي به علت ضعف نفس، بيماري معده و كبد، بيماري مغز، ناراحتي كليوي از علل نـاتواني جنسـي بـه دليـل ضـعف شهوت شناخته ميشوند. ناتواني جنسي به سبب استرخاي آلت نيز به چهار علت ضعف و لاغري بـدن، تـرك نزديكـي بـراي مدت زمان طولاني، توليد ريح كم در اسـافل بـدن و درگيـري اعصاب مثل فالج (فلج ناشـي از سـكته مغـزي در نيمـه بـدن) حادث ميشود 

فرمت فایل پی دی اف

 تعداد صفحه 4پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
zarony_2130220_1571.zip1.1 MB