جهت سهولت استفاده داروسازان طب سنتی ................................................................................................................................... .. از کتاب مرجع خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ......................................................................................................... .................... .... دسته بندی فهرست گذاری مطالب در مجموعه مقالات بصورت پی دی اف انجام شد استفاده این مقالات را به پژوهشگران و محققین داروساز توصیه میکنیم ............................................................................................................ ................... ... ندای سلامت با طبیعت ..................................................................................................... .............................................................................. مهندس سید رحمت الله انصاری ............................................................................................................................................... همراه : 09123382295
اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی قرابادین کبیر ندای سلامت با طبیعت نرم افزارهای طب سنتی برای گوشی قرابادین یا دروسازی طبیعی

بخش عرقیات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش عرقیات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش عرقیات و در مورد دستورات ساخت عرقیات وخواص  داروئی انواع عرق از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد  قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش انوش داروی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش انوش داروی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش انوش دارو در مورد دستورات ساخت نسخ انوش دارو برای تقویت اعضای رئیسه بدن قرابادین کبیر عقیلی خراسانی   از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد  قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک دارو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش اغالی و بنادق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش اغالی و بنادق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش اغالی و بنادق در مورد دستورات ساخت نسخ مجاری ادرار و بیماری زنان قرابادین کبیر عقیلی خراسانی از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش انکباب قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش انکباب قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش انکبااب یا بخورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه نماید. البته اگر یک داروی تکی پیدا شود که به تم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش امراض قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش امراض قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش امراض قرابادین کبیر عقیلی خراسانی از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد  قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه نماید. البته اگر یک داروی تکی پیدا شود که به تمامی نی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش افیونات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش افیونات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی قرابادین افیون عقیلی خراسانی کتاب خطّی قرابادین کبیر در سال 1249ق، در هند با تصحیح مولوی محمدسلیمان هروی  با حروف سربی منتشر شده است این چاپ از حیث دقت و درستی الفاظ نسبت به چاپ‌های سنگی دیگر درست‌تر و حائز اهمیت‌تر است .اکنون با اهتمام وتلاش و توکل به خداوند قادر  نسخه خطّی قرابادین افیون عقیلی خراسانی  مقاله حاضر با برداشت از نسخه معتبر و اصل خطّی قرابادین ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش آبزنات

بخش آبزنات  دستورابزنات   آبزناب یا ابزنات در طب قدیم برای انواع بیماری های پوستی و مفاصل و غیره استفاده میشوددر ذیل فهرست ترکیبات داروئی از بخش مرکبات نرم افزار قرابادین کبیر استخراج گردید . دستورابزنات ابزن رطبابزن حشایشابزن حشایش دوابزن حشایش حارهابزن مالیخولیاابزن مفاصلابزن مرطبابزن قلمیابزن یبسیابزن نافع رعشهابزن تمدد وکزاز ابزن نافع خدر ابزن نافع کزازو تمدد امتلائیابز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(4):