ندای سلامت با طبیعت

تحقیقات و فنآوری طب سنتی

اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی ندای سلامت با طبیعت نرم افزارهای طب سنتی برای گوشی قرابادین یا دروسازی طبیعی

اطلاعیه فروشگاه

قابل توجه دوستداران طب سنتی ، سایت ندای سلامت با طبیعت در جهت گسترش فرهنگ طب سنتی و بالا بردن آگاهی عمومی نرم افزارهای مرتبط این دانش مفید راتقدیم میدارد تلفن همراه پشتیبانی نصب نرم افزار: 09123382295 تلگرام پشتیبانی بعداز نصب نرم افزار:https://telegram.me/nedayesa مهندس سید رحمت الله انصاری

بخش صنعت دواها و داروهای طبیعی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش صنعت دواها و داروهای طبیعی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی    بخش انواع  دواها و داروهای طبیعی و در مورد دستورات ساخت دواها  معدنی و حیوانی وخواص  داروئی انواع آنها از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد    قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش دستورات طب سنتی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش دستورات طب سنتی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش دستورات طب سنتی  و در مورد دستورات ساخت انواع عملیات آماده سازی ترکیبات مواد اولیه حیوانی گیاهی و معندنی برای تهیه یک داروی مرکب و ترکیبی طبیعی   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش بخورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش بخورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش بخورات و در مورد دستورات ساخت بخورات معدنی و حیوانی وخواص  داروئی انواع بادزهر از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش بادزهر قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش بادزهر قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش بادزهر و در مورد دستورات ساخت بادزهر معدنی و حیوانی وخواص  داروئی انواع بادزهر از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش نسخ ایارج قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش نسخ ایارج قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش نسخ ایارج در مورد دستورات ساخت ایارج وخواص  داروئی انواع نسخ ایارج از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه نماید. ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(3):