مفردات داروئی مخزن الا دویه عقیلی 

 مفردات داروئی  مخزن الادویه عقیلی خراسانی شامل هفت فصل کلیات مفردات داروئی کتاب  مخزن الادویه عقیلی است و به ترتیب حروف الفا تقدیم دوستداران طب سنتی میگردد  ، این اپلیکیشن  با برداشت از منابع و مراجع تخصصی و به روز شده مخزن الادویه عقیلی خراسانی تهیه و تنظیم گردید و مشتمل بر هفت فصل میباشد ، تعداد مطالب این اپلیکیشن هشتصدو شصت و شش نوع از انواع مفردات داروهای طبیعی گیاهی ، معدنی و حیوانی است که توسط تیم ندای سلامت با طبیعت تقدیم شما دوستداران و علاقه مندان طب طبیعی و سنتی میگردد

مخزن‌الادویه، از کتاب‌های مهم در مورد داروها و واژگان پزشکی سنتی به زبان فارسی بود که در سدهٔ دوازدهم هجری نوشته شد. این اثر در سال ۱۱۸۳ ق تدوین شده است.