اپلیکیشن های کتب مرجع طب سنتی

کتاب مخزن الادویه عقیلی خراسانی

 

مفردات داروئی مخزن الا دویه عقیلی 

 مفردات داروئی  مخزن الادویه عقیلی خراسانی شامل هفت فصل کلیات مفردات داروئی کتاب  مخزن الادویه عقیلی است و به ترتیب حروف الفا تقدیم دوستداران طب سنتی میگردد  ، این اپلیکیشن  با برداشت از منابع و مراجع تخصصی و به روز شده مخزن الادویه عقیلی خراسانی تهیه و تنظیم گردید و مشتمل بر هفت فصل میباشد ، تعداد مطالب این اپلیکیشن هشتصدو شصت و شش نوع از انواع مفردات داروهای طبیعی گیاهی ، معدنی و حیوانی است که توسط تیم ندای سلامت با طبیعت تقدیم شما دوستداران و علاقه مندان طب طبیعی و سنتی میگردد

مخزن‌الادویه، از کتاب‌های مهم در مورد داروها و واژگان پزشکی سنتی به زبان فارسی بود که در سدهٔ دوازدهم هجری نوشته شد. این اثر در سال ۱۱۸۳ ق تدوین شده است.