جهت سهولت استفاده داروسازان طب سنتی ................................................................................................................................... .. از کتاب مرجع خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ......................................................................................................... .................... .... دسته بندی فهرست گذاری مطالب در مجموعه مقالات بصورت پی دی اف انجام شد استفاده این مقالات را به پژوهشگران و محققین داروساز توصیه میکنیم ............................................................................................................ ................... ... ندای سلامت با طبیعت ..................................................................................................... .............................................................................. مهندس سید رحمت الله انصاری ............................................................................................................................................... همراه : 09123382295
اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی قرابادین کبیر ندای سلامت با طبیعت نرم افزارهای طب سنتی برای گوشی قرابادین یا دروسازی طبیعی

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ذرور ذرور. [ ذَ ] (معرب ، اِ) معرّب از داروی فارسی . دوای خشک سوده یا کوفته پراکندنی و پاشیدنی در چشم و قروح و جراحات . سوده های خشک ادویه که برای قطع رطوبات بر ریش و خستگی پراکنند یا در چشم کنند. ذریرة. ج ، ذرورات . || نوعی بوی خوش یعنی عطر. ذریرة. ج ، اَذِرّة. داود انطاکی در تذکره گوید: هر دارو که سحق کنند برای قطع رطوبات و خون و اصلاح خستگیها بشرط آنکه با مایع و روانی نیامیزد. و در دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش زرعونی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش زرعونی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ناتواني جنسي از ديدگاه طب رايج: ناتواني جنسي در مردان به فقدان نعـوظ يـا نعـوظ نـاقص وكوتاه كه شخص نتواند عمل مقاربت را تا حد اقناع ادامه دهد گفته ميشود. در فرآيند نعوظ، تحريك جنسي باعث شل شدن عضلات صاف كورپوس كاورنوزوم وعروق آلت شده وجريان خون آلت افزايش مييابد. ختلالات نعوظ ميتواند علل عروقي، نوروژنيك، خلقتي، غددي و يا روحـي روانـي داشـته باشد. اختلالات روحي رواني ميتواند عمـومي(Generalized( و ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش زراقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش زراقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی زراقة. [ زَرْ را ق َ ] (ع اِ) آب دزدک و آلتی که بدان مایعی راکه در جوف وی داخل کرده اند به قوت دفع می کند. (ناظم الاطباء). آب انداز. (مهذب الاسماء). منضحة. نضاحة. (تاج العروس ). آبدزدک و آن آلتی است که بدان دواء زرق کنند در اهلیل بادبر و امثال آن. (از بحر الجواهر، یادداشت بخط مرحوم دهخدا). انبوبه که بقدر تجویف آن عمودی در آن کنند که با کشیدن قسمتی از آن عمود در انبوبه آب بیرون جهد. سرنگ .آب دزدک. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نسخ اضمده قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ اضمده قرابادین کبیر عقیلی خراسانی دارو که بر جراحت نهند. ادویه با مایعی درآمیخته که بر عضوی نهند. دواهای زفت که محتاج به بستن است برخلاف طلاء. دارویی که به آب یا بچیزی رقیق دیگر سرشته بر اندامی پهن کنند، وآن را بهندی لیپ گویند. (غیاث ). عبارت از چیزی چند غلیظ باشد که بر چیزی بمالند و بر اعضا نهند و ببندند. (اختیارات بدیعی ). به اصطلاح اطباء، ادویه ٔ مطبوخ یا مایع است که قوام آن غلیظ باشد و بر عضو گذارند ودر قرابادین بتفصیل ذکر یاف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نسخ تریاقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ  تریاقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ﺗﺮﻳﺎق و ﭘﺎدزﻫﺮ دارویی را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ تندرستی و ﻧﻴﺮوی روح را ﻧﮕﻪ می‌دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻳﺎن ﺳﻢ را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺎدزﻫﺮ ﻣﺼﻨﻮعی را ﺗﺮﻳﺎق میﻧﺎﻣﻨﺪ و واژه ﭘﺎدزﻫﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﭘﺎدزﻫﺮی ﺳﺎده اﻃﻼق میﺷﻮد ﻛﻪ   طبیعی و ﻏﻴﺮصنعتی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺒﺎﺗﻴﺎت، شایستگی اﺳﻢ ﺗﺮﻳﺎق را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو اﺳﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ . تریاق معرب تریاک فارسی و بقولی معرب لف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ اطلیه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی طلا کردن به اصطلاح اطبا آنچه بر اندام مالند رقیق آن را طلا و غلیظ آن را ضماد گویند و شعرا مطلق بر مالیدن و اندودن اطلاق کنند :  فرمت فایل پی دی اف   تعداد صفحه 35 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش سرمه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش سرمه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی خواص و اهمیت سرمه کشیدن برای چشم هااین روزها کمتر خانمی است که سرمه را به خط چشم ترجیح دهد اما شاید برای یک بار هم که شده، دست به سرمه برده و چشم هایش را با این دوده سیاه، گیرا و جذاب کرده باشد. این روزها سرمه دان ها معمولا به ارث می رسند و این وسایل سنتی در بساط آرایشی دختران جوان به ندرت دیده می شود. البته باورهای قدیمی در مورد خواص این ماده آرایشی فراوان است. از نظر طب سنتی، سرمه طبعی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش شیافات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش شیافات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی فرمت فایل مقاله  پی دی اف شیاف   نوعی از اشکال استفاده از دارو و به صورت جامد است که در درجه حرارت بدن انسان نرم یا محلول می‌شود. شیاف به مقعد، واژن یا لوله ادراری وارد می‌شود. داروی موجود در شیاف، می‌تواند اثر موضعی یا کلی در بدن انسان داشته باشد. ممکن است از شیاف‌ها برای معالجه درد، تب، گرفتگی عضلانی، بواسیر و یبوست استفاده بشود. شیاف بدلیل سرعت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش اشربه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش اشربه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  بخش نسخ شربت هااز کتاب نسخه خطّی قرابادین کبیر حکیم عقیلی خراسانی  نسخه اصلی خطّی چاپ هند تهیه و تنظیم از مهندس سید رحمت الله انصاری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش شمومات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش شمومات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی کاربرد داروهای بوییدنی در پیش گیری و درمان بیماری از دیدگاه طب سنتی ایران رایحه درمانی« به عنوان یک روش گیاه درمانی، یکی از شاخه های طب آلترناتیو و مکمل محسوب میشود. مطالعه تاریخ پزشکی نشان میدهد که تمدنهای قدیمی توجه زیادی به گیاهان معطر داشته و آنها را به طور گستردهای در جنبه های گوناگون زندگی، از مراسم مذهبی و مومیایی کردن مردگان گرفته تا اهداف آرایشی و درمانی به کار میبردند. بر اساس متون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش سعوطات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش سعوطات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی فرمت فایل مقاله  پی دی اف عطسه کردن، روش درمانی موثر  با عطسه کردن، خطر لختگی خون را از بین ببرید ه کردن یکی از روش های درمانی تقریبا رایگان و بسیار موثر در طب اسلامی و سنتی است که به دلیل پاک سازی سر و بدن، درمان بسیاری از بیماری ها محسوب می شود. متخصص طب سنتی در گفتگو با ایمنا گفت: درقدیم به دلیل فواید بسیار زیاد عطسه اگر نیاز بود، فرد خود را وادار به عطسه می کرد و این کار را ازط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش سنونات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش سنونات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی فرمت فایل مقاله  پی دی اف   سلامت دهان و دندان به روش سنتی    سلامت دهان و دندان به روش سنتی : با مرور هزینه‌های درمانی دهان و دندان در کلینیک‌ها و مطب‌های دندانپزشکی و باتوجه به اینکه قیمت بسیاری از تجهیزات و مواد دندانپزشکی سر به فلک کشیده است ، قطعا شما هم به این نتیجه می‌رسید که بهترین روش، مراقبت‌ و پیشگیری از ابتلای دهان و دندان به بیماری است. ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش سفوف قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش سفوف قرابادین کبیر عقیلی خراسانی فرمت فایل مقاله  پی دی اف ۱۷ گیاه دارویی که دیابت را به زانو در می‌آورند! قصد داریم گیاهان دارویی بسیار مفیدی را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به جنگ دیابت بروید. به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ تمامی گیاهان و ادویه‌جات که در این مطلب آورده شده خواص ضد دیابتی و یا ضدالتهابی دارند و می‌توانند موجب کاهش التهابات مزمن در بدن ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش سکنجبین ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش سکنجبین ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی فرمت فایل مقاله  پی دی اف سکنجبین برای کدام مزاج مناسب است؟مصرف سرکه انگبین برای بیشتر مزاج‌ ها مناسب است.   سرکه انگبین و مزاج مصرف سرکه انگبین یا همان سکنجبین با در نظر گرفتن ملاحظاتی برای بیشتر مزاج‌ ها مناسب است و بسته به اینکه برای چه نوع مزاجی مصرف شود و برای درمان چه نوع بیماری بکار برود، ممکن است با سرکه، تمرهندی، آب نارنج، لیموترش، سیب ترش، گلابی ترش و یا به تر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش صابون ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش صابون ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی حتی تصور زندگی بدون شوینده‌ها هم، با کابوسی ترسناک فرق چندانی ندارد! بخصوص برای آن دسته از خانم‌ها که عشق شستن و رُفتن و برق انداختن هستند. و در میان همه شوینده‌ها، ضروری‌ترین نوعش همانا صابون ، دوست دیرینه و همراه همیشگی سفرها و حضرهاست! حالا اگر ایت صابون گیاهی باشد، چه شود!! تاریخ تولد اولین صابوناین‌که سر و کله اولین صابون از چه تاریخی در زندگی ما آدم‌ها پیدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش رب ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش رب ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بررسی خواص درمانی بی شمار رب انار رب انار را را می توان از جمله چاشنی های بسیار محبوب و خوشمزه به شمار آورد که مصرف آن نیز خواص و فواید بسیار زیادی را برای سلامتی در بر دارد. رب انار با توجه با نوع مصرف و همچنین ذائقه مصرف کننده به روش های مختلف و با طعم های متفاوتی تولید می شود. در ادامه مطلب قصد داریم تا به بررسی فواید مصرف رب انار و خواص آن برای سلامتی بپردازیم. با دکتر سلام همراه باشید.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش روغن ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش روغن ها قرابادین کبیر عقیلی خراسانی روغنهاي طبيعي گياهي ازجمله داروهاي طبيعـي و پرخاصـيتي هسـتند كـه امـروزه اسـتفاده ازآنهـا بـراي درمـان و تسـكين بسـياري ازبيماريهاي جسم وروح توسط درمانگران شيوه هاي درماني طبيعي توصيه و تجويزمي شود. ايـن روغنهـا كـه از دانـه، مغـز، ميـوه و پوست آنها تهيه مي شود امروزه به صورت موضعي وخوراكي براي درمان بيماريهاي مختلـف مورداسـتفاده قرارمـي گيـرد. روغنهـاي گياهي منبع غني اسيدهاي چرب ضروري، ويتامينها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش عطوسات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش عطوسات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی عطسه کردن، روش درمانی موثر در طب اسلامی / با عطسه کردن، خطر لختگی خون را از بین ببرید عطسه کردن یکی از روش های درمانی تقریبا رایگان و بسیار موثر در طب اسلامی و سنتی است که به دلیل پاک سازی سر و بدن، درمان بسیاری از بیماری ها محسوب می شود. متخصص طب سنتی در گفتگو با ایمنا گفت: درقدیم به دلیل فواید بسیار زیاد عطسه اگر نیاز بود، فرد خود را وادار به عطسه می کرد و این کار را ازطریق انفیه های سنتی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش عصارات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش عصارات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی     استخراج در اصطلـاح داروسازی به جداسازی اجزاء فعال دارویی از اجزاء غیرفعال یا بیاثر از بافت‌هـای گیاهی و حیوانی با استفاده از حلـال‌هـای انتخابی با دستورالعمل‌هـای استخراجی استاندارد اطلـاق میشود. بنابراین محصولـاتی که از گیاهان به دست میآیند تحت نام عصاره‌هـای گیاهی مایع، نیمه جامد یا پودرهای نسبتاً ناخالص و مجموعه‌ای از ترکیبات مختلف هستند که برای استعمال خو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نسخ گوناگون قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ گوناگون قرابادین کبیر عقیلی خراسانی خبرگزاری تسنیم: ضماد هندوانه ابو جهل در کف پا، قند را به سرعت پائین مى‌آورد. این امر در واقع به‌واسطه تحریک و جذب «ماده» از سر دانسته شده است.به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، دیابت یا به اصطلاح قدیمى آن «دولاب کلیوى» در اثر نقص ترشح انسولین توسط لوز المعده عارض مى‌شود. در نتیجه مقدارى از قند اضافى از طریق کلیه‌ها دفع شده و گلوکوزورى را موجب م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نسخ نطول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ نطول قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  نَطول: هر چه را جوشانیده و آب او را بر اعضاء ریزند و  پاشویه قسمی از او است. فرمت فایل پی دی اف تعداد صفحه 4 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نسخ نقوع قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ نقوع قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  نقوع آبی است که از خیساندن داروها یا میوه های خشک در آن به دست آرند، بدین صورت که آب را بر دارو یا میوه ریزند و آن را زمانی طولانی باقی گذارند تا در مسامات آنها نفوذ کند.  نسخه طب سنتی برای دردهای معده خیلی از افرادی که مشکل معده دارند توجه زیادی به زمان خوردن غذا ندارند. غذا خوردن یکی از بهترین نعمت‌های دنیایی است، اما گاهی اوقات غذا خوردن به کابوسی تبدیل می‌شود که خیلی&zwnj ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش مسمنات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش مسمنات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی مسمن یا چاق‏ کننده بدن و صورت نسخه مسمن یا چاق‏ کننده بدنترکیبات پودر مسمن یا چاق کننده بدن و صورتآرد برنج ۵۰۰ گرمشکر ۲۵۰گرمروغن ۷۵گرمعرق گاوزبان ۲۵۰گرمعرق بیدمشک یا گلاب ۲۵۰گرممغز بادام ۲۰۰ گرممغز پسته ۲۰۰ گرممغز فندق ۲۰۰ گرممغز گردو ۲۰۰ گرم روش تهیه پودر مسمن یا چاق کننده بدن و صورت:آرد برنج نیم کیلو با آب بپزند سپس ۲۵۰ گرم شکر به آن اضافه کرده کمى روغن بیفزایند تا به صورت حلوا درآید. پس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش مرباجات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش مرباجات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نظر طب سنتی در مورد مربای مناسب با مزاج شما چیستمربا از پختن میوه با شکر به دست می آید. این محصول معمولاً در ظرف دربسته نگهداری می شود و برای مدت زمان طولانی سالم باقی می ماند. از پکتین طبیعی یا مصنوعی و عسل هم می توان به عنوان افزودنی استفاده کرد. در بین انواع مربا، «مربای به» یکی از پرطرفدارترین مرباهاست، ولی بد نیست بدانید که اگر مزاج گرمی دارید بهتر این مربا را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(4):